Filemon | Bijbel in één jaar

Door Amanda Lock

De brief van Paulus aan Filemon is de kortste brief die Paulus schreef. Terwijl Paulus in de gevangenis zit doet hij een verzoek aan zijn goede vriend Filemon. Geen verzoek voor hemzelf, maar voor een man die Onesimus heet.

Deze Onesimus was een weggelopen slaaf van Filemon. Het gebruik in die tijd was dat deze slaven zouden worden omgebracht of worden gemarteld. Maar Paulus heeft in de tussentijd Onesimus ontmoet en Onesimus heeft zijn leven aan de Heer gegeven. Paulus schrijft dat hij van deze Onesimus is gaan houden en vraagt Filemon daarom om hem niet als slaaf terug te nemen, maar als een vriend. Sterker nog: als “geliefde broeder” (vers 16). En daar houdt Paulus niet op. Hij biedt zelfs aan, dat als Onesimus nog schulden heeft bij Filemon, dat Filemon dit bij Paulus in rekening mag brengen! Paulus kent Filemon als een man vol van liefde en trouw en hij vertrouwt er daarom op dat Filemon zijn verzoek zal inwilligen en zelfs “meer zal doen dan dat” (vers 21).

Lees meer op www.bijbeljaar.nl/gemist [dag 302]

Dat is genade. Onesimus verdiende het niet om zo behandeld te worden. En toch wordt hij op deze manier vrijgesproken. Paulus laat in dit verhaal het hart van God zien, onze God die rechtvaardig is, maar tegelijk vol van genade. Ja er is schuld, maar Hij heeft de prijs betaald voor jou!

Het doet me denken aan dit mooie filmpje uit de Alpha cursus.