Jakobus | Bijbel in één jaar

Door Jorden Dekkers

 

Deze brief uit het nieuwe testament is geschreven door de (half)broer van Jezus, Jakobus.

De brief is anders dan andere, want hij is niet gericht aan één persoon of gebied, maar aan alle christelijke Joden. Vandaag wil ik samen met jullie een kijkje nemen in het leven van Jakobus.

Uit het Nieuwe Testament kennen we eigenlijk twee ‘Jakobussen’. Eén was Jakobus de Meerdere, een discipel die tijdens de driejarige rondwandeling Jezus volgde. Jakobus volgde Jezus heel nabij en werd één van de belangrijkste discipelen. De tweede had meer namen; Jakobus de Rechtvaardige, Jakobus de Mindere en Jakobus de Jongere. Jakobus wordt in de bijbel ‘broeder van de Heer’ (broer van Jezus) genoemd.

Jakobus heeft maar geluk, hij is de broer van Jezus, de zoon van God. Zelf zag hij dat anders. Jakobus geloofde namelijk niet dat Jezus de Messias is. En pas nadat Jezus uit de dood was opgestaan, naar Jakobus ging en verscheen, werd Jezus z’n eigen broer christen. (1 Korintiërs 15:7)

Lees meer op www.bijbeljaar.nl/gemist [dag 321 + 325]

Christen zijn in die tijd (ca. 50 na Chr.) was best spannend en gevaarlijk. De priesters, keizers en koningen hadden bijna alle apostelen vermoord en de christenen werden vervolgd. Ondertussen werd Jakobus leider van de kerk in Jeruzalem en probeerde met een brief de christenen te bereiken en te vertellen dat ze werk moesten maken van hun christelijke leven.

De brief van Jakobus was gericht aan de christelijke gemeenschap. Het was een praktische brief met als kernzin ‘geloof zonder werken is dood’. Jakobus richt zich tot de christenen die de leer wel kennen, maar hulp in het dagelijkse leven nodig hebben. Hij vertelt wat goed en slecht is. Jakobus vindt dat je geen christen kunt zijn als je niet goed omgaat met je medemens, want je kunt niet praten over een hoe je een goed leven leidt als je het zelf niet doet.

Wat hebben wij hieraan in 2016? Nou, deze brief gaat over je leven leiden zoals Jezus dat deed. En wat Jezus o.a. deed was je naaste liefhebben, vergeven en bidden tot God. En juist nu in een tijd waar angst en verdeeldheid heerst moeten we één zijn in Christus, praten, maar ook luisteren.