Nahum | Bijbel in één jaar

Door Emmie Overbeek

Ik kan me nog heel goed herinneren dat ik m’n eerste bijbelblog schreef over Exodus. De eerste zin was ‘ik vind bijbelroosters maar lastig’. Ik wil me bij deze graag beroepen op mijn recht mijn eigen uitspraken te veranderen, want als ik iets tot nu toe lastig vind aan dit bijbelavontuur, dan is het Nahum.

Dus voordat je begint met lezen; hier zijn drie dingen die je écht moet weten:

  • Nahum schreef zijn boek in de tijd van het Assyrische rijk.
  • Tien stammen van Israël, toen het ‘Tienstammenrijk’ waren door Assyrië veroverd. Het volk van Assyrië stond onder druk van Babel, die later alle twaalf stammen van Israël veroverde en in ballingschap nam.
  • Nahum heeft het over Ninevé, de stad waar Jona al eerder arriveerde in zijn walvis. Ninevé is de hoofdstad van Assyrië en Jona kwam hen waarschuwen dat hun stad verwoest zou worden omdat hun levensstijl zondig was. Ninevé schrok daarvan en heeft zich toen bekeerd. In de tijd van Nahum was het opnieuw nodig om Ninevé te waarschuwen, dit keer omdat ze ook het volk van God in ballingschap hadden genomen.

Nahum (‘Troost’) werd door God geroepen om te profeteren over Ninevé. In het liedje van Jona wordt al duidelijk dat dat schijnbaar niet een al te leuke taak was: ‘Ga naar Ninevé. Ik wil niet!’ en zodra je de eerste paar verzen van Nahum leest, weet je direct waarom.

1 Dit is de profetie over Ninevé die God aan Nahum uit Elkos heeft gegeven. 2 God waakt met jaloezie over zijn eer. In zijn toorn neemt Hij wraak op alle mensen die tegen Hem in opstand komen. De Here vernietigt al zijn tegenstanders. 3 De Here is erg geduldig, maar ook heel sterk en Hij laat niet ongestraft wie schuldig blijkt te zijn.

Lees meer op www.bijbeljaar.nl/gemist [dag 267]

Je zal de opdracht maar krijgen. Ik kon me ineens bijzonder goed voorstellen dat Jona direct de boot naar Verweggistan nam en niet naar Ninevé. Als ik Nahum was, had ik Jona graag even om advies gevraagd voordat ik naar Ninevé zou vertrekken. Ik wist in eerste instantie ook echt niet zo goed wat ik met dit boek aan moest. Deze eigenschappen van God zijn geen onderdeel van mijn Godsbeeld. Toch? Ik vind het lastig om dit te matchen met wie God voor mij is.

‘Gerechtigheid’ is voor mij een heel ongrijpbaar begrip. Ik vind het lastig om te beseffen of geloven dat als God rechtvaardig is, dat dat dan ook betekent dat als jij niet ingaat op Gods liefdevolle waarschuwing, dat de maat een keer vol is.

Toch is het ergens ook heel logisch. Stel, jij bent rechter en de verdachte kijkt je aan en zegt: ‘Joh, stom van me, maar spijt? Dat heb ik niet.’ Kun je die persoon dan vrijspreken en laten gaan? Doe je dan écht recht?

God belooft je dat Hij de strijd voor je zal aangaan en dat Hij je recht zal doen als je onrecht wordt aangedaan. Hij belooft dat je niet meer zelf hoeft te vechten tegen alles wat tegenzit, maar dat Hij de strijd overneemt. God vroeg Nahum om het volk van Israël te troosten, zoals God ook ons wil troosten.

God is een strijder. Hij gaat in tegen het kwaad en komt op voor diegenen die bij Hem horen. Zelfs als jij gevangen zit in het web van je eigen zonden en verkeerde dingen, komt Hij nog bij je op bezoek om er voor je te zijn. Wil jij dan Gods gerechtigheid aannemen? Je hoeft er maar één stap voor te zetten: ‘God, hier ben ik.’