Nehemia | Bijbel in één jaar

Door Pauline Mom

Jarenlang had ik iets op mijn bucketlist staan; een stilte weekend in een klooster. Toen ik het eenmaal deed kwam ik erachter dat het niets voor mij was! Ik houd van praten, ik houd van contact met anderen mensen, ik houd van gezelligheid. En dat, vond ik niet in de stilte. Het was daarom moeilijk om die stilte vol te houden, ik werd er helemaal kriebelig van. Dus besloot ik op te geven…

Ik ging naar buiten in de hoop iemand tegen te komen die niet bij het klooster hoorde zodat ik even kon kletsen. Ik raakte aan de praat met de Molenaar van het dorp. Hij liet mij zijn molen zien en zijn passie was aanstekelijk. Hij was zo enthousiast over zijn molen dat hij er met liefde erover vertelde. Hoe de molen werkte, wat hij er mee deed en hoeveel energie hij erin stopte. Ik bedacht me; als je iets zo leuk vindt, kun je het heel lang volhouden. Dan is het helemaal niet moeilijk, zoals in mijn geval met de stilte.

Het is ook makkelijker om iets vol te houden als je er ergens een hele duidelijke roeping voor hebt. Wanneer je een roeping hebt, weet je voor de volle 100% dat iets jouw ding of je taak is omdat je Gods stem daarin verstaan hebt. Nehemia had zo’n duidelijke roeping:

‘Wat is dan je wens?’ vroeg de koning. Ik bad tot de God van de hemel, en antwoordde de koning: ‘Als het de koning goeddunkt, en als u het mij, uw dienaar, toestaat, zend mij dan naar Juda, om de stad te herbouwen waar mijn voorouders begraven liggen.’ Neh. 2:4-5

Nehemia was een belangrijke man in de tijd van de ballingschap van de Israëlieten. Hij was als wijnschenker/proever een vertrouweling van de koning. Totdat hij van God de roeping krijgt om de muren van Jeruzalem te herbouwen. Nehemia betrekt God door middel van gebed in alles wat hij doet en God zegent hem daarin. Hij krijgt van de Koning wat hij nodig om naar Jeruzalem te gaan en daar aan het werk te gaan. Maar eenmaal daar wordt hij telkens aangevallen door andere volken, zodat het volk met gevaar voor eigen leven aan het werk moeten.

Volhouden is moeilijk. Het is niet altijd fijn. Bijvoorbeeld als je niet van stilte houdt, of wanneer het gevaarlijk is om je roeping vol te houden. Maar wat ik zelf ervaren heb, en ook in het verhaal van Nehemia lees, is dat het niet gaat om koste wat het kost vol te houden. Het gaat erom dat je de wil van God volgt. En als je die volgt, geeft Hij je wat je nodig hebt.

Maar wij baden tot onze God, en met het oog op hun plannen zetten we wachten uit om hen dag en nacht in de gaten te houden. (Neh. 4:3)

… Wees niet bang voor hen, denk aan de grote en geduchte Heer en strijd voor uw volksgenoten, voor uw zonen, dochters en vrouwen, en voor uw huizen. (vs.8)

onze God zal voor ons strijden… (vs. 14)

In deze teksten lees ik dat je vooral vol moet houden om te bidden en te geloven. Want als we bidden ontdekken we wat de wil van God is. God vindt het belangrijk dat we hem kennen, Zijn hart, Zijn waarheid, wat Hij belangrijk vindt. En als hij ons dan een opdracht geeft, geeft hij daarna wat wij nodig hebben om dit vol te kunnen houden, bijvoorbeeld geloof. Hij geeft ons de opdracht, maar ook het gereedschap.

Nehemia wist dit, hij kende God en vertrouwde erop dat Hij het volk zou geven wat zij nodig hadden. Hij zocht God in alles wat hij deed en gehoorzaamde Gods wil. Dat is wat hem sterk maakte, waardoor hij volhield. En het mooie is, God houdt ook vol! Hij weet wat wij nodig hebben en zal nooit ophouden met dat aan ons te geven.

Dit nieuwe jaar ben je wellicht begonnen met goede voornemens, misschien ga je iets van je bucket list afstrepen of wil je op zoek naar de roeping voor jouw leven. Denk daarbij aan het verhaal van Nehemia, het gaat niet om wat je doet, maar om hoe je het doet. Ik leerde van mijn stilte weekend dat het niet perse gaat om het stil zijn, of om iets van je bucket list afstrepen, maar dat het gaat om doen wat je leuk vindt en daar God in zoeken. Betrek God in alle stappen die je zet en je zult zien dat blue monday op jou echt niet van toepassing is!