Openbaring | Bijbel in één jaar

Door Emmie Overbeek

3 Gelukkig is wie dit voorleest, en gelukkig zijn zij die deze profetie horen en zich houden aan wat hier gezegd wordt. Want de tijd is nabij.

Het laatste boek van de bijbel begint met een uitleg over wat er precies in het boek gebeurt. ‘Een openbaring van Jezus Christus, ontvangen van God om te laten zien wat er binnenkort gebeuren gaat’, staat er in het eerste vers. ‘Binnenkort’ en ‘spoedig’ zijn woorden die veel worden gebruikt in het boek als het gaat over profetieën over de tijd op aarde die is aangebroken: de tijd waarin Jezus spoedig terugkomt.

Laten we er even wat context bij zoeken. Het boek Openbaring is geschreven door Johannes, aan de zeven gemeenten in Asia. Het boek is een ‘apocalyps’, een boek waarin God door visioenen en dromen geheimen aan mensen onthult. Openbaring is niet het enige boek waar visioenen worden onthuld. Dat gebeurt bijvoorbeeld ook in Daniël (vooral in hoofdstuk 7) en in Marcus 13. Deze beelden komen ook weer terug in Openbaring.

Mijn favoriet van de terugkerende beelden is toch wel Exodus 3:14:

14 Toen antwoordde God hem: ‘Ik ben die er zijn zal. Zeg daarom tegen de Israëlieten: “IK ZAL ER ZIJN heeft mij naar u toe gestuurd.”’

In Openbaring komt dit beeld al terug in het eerste hoofdstuk:

8 ‘Ik ben de Alfa en de Omega,’ zegt God, de Heer, ‘ik ben het die is, die was en die komt, de Almachtige.’

Maar daarna komt het nog twee keer terug:

6 Toen zei hij tegen mij: ‘Het is voltrokken! Ik ben de Alfa en de Omega, het begin en het einde. Wie dorst heeft geef ik vrij te drinken uit de bron met water dat leven geeft. (Openbaring 21: 6)

13 Ik ben de Alfa en de Omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde.’ (Openbaring 22: 13)

Openbaring is geschreven om de christenen (in dit geval in Asia, wat nu West-Turkije heet) te bemoedigen. Johannes was verbannen naar het eiland Patmos tijdens de christenvervolging van keizer Nero. Voor de christenen was deze tijd dus niet makkelijk. In de brieven die Johannes stuurde aan de zeven gemeenten, kom je verschillende bemoedigingen tegen:

  1. God is bij ons

20 Ik sta voor de deur en klop aan. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik binnenkomen, en we zullen samen eten, ik met hem en hij met mij. (Openbaring 3:20)

  1. Jezus heeft overwonnen en met Hem mogen wij overwinnen!

21 Wie overwint zal samen met mij op mijn troon zitten, net zoals ik zelf overwonnen heb en samen met mijn Vader op zijn troon zit. (Openbaring 3:21)

  1. God maakt alle dingen nieuw

5 Hij die op de troon zat zei: ‘Alles maak ik nieuw!’ – Ik hoorde zeggen: ‘Schrijf het op, want wat hier wordt gezegd is betrouwbaar en waar.’ – 6 Toen zei hij tegen mij: ‘Het is voltrokken! Ik ben de Alfa en de Omega, het begin en het einde. Wie dorst heeft geef ik vrij te drinken uit de bron met water dat leven geeft. 7 Wie overwint komen al deze dingen toe. Ik zal zijn God zijn en hij zal mijn kind zijn. (Openbaring 21: 5-7)

  1. Er zal geen pijn meer zijn

3 Ik hoorde een luide stem vanaf de troon, die uitriep: ‘Gods woonplaats is onder de mensen, hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal als hun God bij hen zijn. 4 Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst was is voorbij.’ (Openbaring 21: 3, 4)

  1. Hij komt spoedig!

20 Hij die van deze dingen getuigt, zegt: ‘Ja, ik kom spoedig!’ Amen. Kom, Heer Jezus! 21 De genade van onze Heer Jezus zij met u allen. (Openbaring 22: 20, 21)

Openbaringen is een boek met ontzettend veel profetieën en visioenen over hoe het op de aarde zal zijn voordat Jezus terugkomt. Een deel van deze profetieën is uitgekomen, een deel nog niet. Hoe moeilijk het boek ook is, het wijst ons altijd op het feit dat God groter is dan wij ons kunnen voorstellen en dat we ons eigenlijk niets kunnen voorstellen van hoe het zal zijn als Jezus terugkomt. Maar je mag je vasthouden aan één ding en dat is dat Hij spoedig komen zal.

Je hart is net een huisje, waar het gezellig is. Maar ‘t is er nog zo donker: er is iets dat ik mis.

Is je deur nog op slot? Is je deur nog op slot? Van je krr, krr, krr, doe ‘m open voor God.

Want de Heer wil bij je wonen en dan ben je nooit alleen.

Hier op aarde kan het soms voelen alsof God ver weg is en alsof de wereld om je heen alleen nog maar pijn en lijden te verduren krijgt. In Openbaringen vraagt God ons of we ons hart voor hem willen openstellen om Zijn werk in ons zichtbaar te maken.

Zo kunnen we een lichtje zijn voor de wereld om het goede nieuws te verspreiden: Hij die was, is en komen zal, de Alpha en de Omega, het begin en het einde, zal spoedig komen.

Is jouw deur nog op slot?