Romeinen | Bijbel in één jaar

Door Martijn Kersloot

Deze zomer heb ik een enorm leuke kinderkampweek beleefd. Tijdens een gesprek over zondigen vertelde ieder meisje in ons kleine groepje wat ze voor stouts had gedaan. Bij stiekem koekjes uit de koektrommel eten werd mijn groepje een beetje stil.

Eén meisje vertelde me dat het haar niet kon schelen, ze genoot van haar koekjes en ‘papa en mama merkten toch niets’. Het andere meisje was wel geschrokken van haar daad en had daarvoor excuses aan haar ouders aangeboden. Haar ouders hadden haar natuurlijk – wat wil je met zo’n schattig kijkend kind voor je – vergeven en leerden het meisje dat ze er de volgende keer om moest vragen.

Dûh, natuurlijk merkten de ouders van het ene meisje aan de slinkende trommel wel dat ze koekjes zonder te vragen nam, maar ze namen het voor lief. Ze vergaven haar al voordat ze überhaupt zelf naar haar ouders toe kwam om vergeving te vragen. Genade.

Romeinen 5 eindigt in vers 21 met:

Zolang de zonde macht had over de mensen, moesten alle mensen sterven. Maar nu wordt ons leven bepaald door Gods goedheid. Nu ziet God ons als goede mensen en wil hij ons het eeuwige leven geven, dankzij Jezus Christus, onze Heer. (BGT)

Zijn we soms zelf ook niet een koekjesmonster? Als ik naar mezelf kijk vind ik het soms lastig om de genade – of goedheid zoals de Bijbel in Gewone Taal het noemt – die God ons geeft, te aanvaarden en niet te misbruiken. Hoe bizar is het namelijk dat God ons keer op keer wil vergeven en hoe lastig is het om hier mee om te gaan!

Nu je leeft onder genade in plaats van onder de wet, heb je de Geest die in je woont en die je vult met de wil en de kracht om het goede te doen. In verbondenheid met je nieuwe liefde, Jezus, dien je niet langer de oude orde van de wet, maar de nieuwe orde van de Geest.

Lees meer op www.bijbeljaar.nl/gemist [dag 202]

Gelukkig schenkt God ons, naast Zijn genade, Zijn Geest die ons helpt om verstandig met deze vrijheid om te gaan. Genade is namelijk geen vrijbrief om te zondigen, geen ‘verlaat-de-gevangenis-zonder-betalen’ zoals Nicky Gumbel het zo mooi verwoordt, maar iets waar we verstandig mee om moeten gaan. In Galaten 5:16-25 staat:

Leef altijd in gehoorzaamheid aan de Heilige Geest, dan zal de zonde geen kans krijgen zich uit te leven. Want de zondige neigingen gaan in tegen de verlangens van de Heilige Geest en omgekeerd. Deze twee krachten zijn altijd met elkaar in conflict. U moet dus niet doen wat u maar wilt. (HTB)

Paulus schreef deze wijze les eerder aan de brief aan de Galaten. Dus: doe niet wat je wilt, maar luister naar de Heilige Geest. Hij helpt ons om de neiging tot zondigen te onderdrukken en juist naar de verlangens van Hem te leven. Je eigen wil nastreven en ‘denken dat het wel goed komt door vergeving te vragen’ – ik spreek ook een beetje vanuit ervaring – is niet de goede weg. Het zorgt er alleen maar voor dat je zelf meer teleurgesteld wordt, dat je God niet meer durft op te zoeken en dat je het allemaal een beetje loslaat. Probeer te luisteren naar wat God van je vraagt, en bied je excuses aan, net als dat andere meisje, als je je niet kon bedwingen en per ongeluk toch een koekje uit de trommel pakt.