Laat Uw naam worden geheiligd | Blogserie ‘Onze Vader’

Door Erik Buren

Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden, laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel. Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. Vergeef ons onze schulden, zoals wij ook hebben vergeven wie ons iets schuldig was. En breng ons niet in beproeving, maar red ons uit de greep van het kwaad. (Mattheus 6:10-13, NBV)

Zo’n tweeduizend jaar geleden, toen Jezus over de aarde liep, vertelde Hij aan zijn leerlingen de beste manier om te bidden. Hij sprak een gebed uit dat door velen daarna met regelmaat herhaald zou worden. In dit gebed gaf Jezus de formule om op de beste manier om tot God te komen, en te bidden. Wat die formule inhoudt, ga ik proberen uit te leggen in een serie van blogs, elke over een ander onderdeel van het gebed. En dan begin ik bij het begin:

Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden, laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel.

De manier waarop Jezus Zijn gebed begint is belangrijk. Hij begint met het prijzen van God. En dit doet Hij om verschillende redenen. De belangrijkste is: God verdient het om geprezen te worden. Hij is de maker van alles. Door te spreken heeft Hij alles gemaakt. Hij stond het toe dat Zijn Zoon werd gedood, zodat wij bij Hem de eeuwigheid door kunnen brengen. God bedanken is dan zeker iets wat thuishoort in ons gebed.

Onze relatie met God is ook anders dan die van de mensen om ons heen. Hij is God, wij zijn mens. Er is een verschil. En het is goed om dat in ons gebed te herinneren. Ik merk soms bij mezelf dat ik, als ik bid, niet genoeg besef dat ik tegen God praat. Ik merk dan dat ik Hem om dingen vraag, zonder dat ik er stil bij sta dat als Hij dan mijn gebed beantwoordt, het alleen maar is omdat Hij zo goed is. Daarom is het goed om in ons gebed even na te denken over wie God is, zodat we vanuit dat beeld op de juiste manier onze zorgen bij Hem neer kunnen leggen.

Jezus zegt ook in Zijn gebed: “Laat uw koninkrijk komen en Uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel.” Jezus zegt iets wat hierop lijkt, op het moment dat Hij bidt in de tuin van Getsemane. Hij zegt: “Vader, als het mogelijk is, laat deze beker aan mij voorbijgaan! Maar laat het niet gebeuren zoals ik het wil, maar zoals u het wilt.” (Mattheus 26:39). Gods wil heerst. Als er iets is wat Hij wilt, gebeurt dat zo.

En daarom, als wij bidden, is het goed om dat te herhalen. Wat wij ook vragen, God kiest of het gebeurt (dit is ongeveer wat het woord “soeverein” betekent). Dus als wij bidden: “Laat uw wil worden gedaan”, zeggen we eigenlijk: “Ik besef dat U groter bent dan mijn leven, en wat ik ook vraag, ik vertrouw erop dat U doet wat juist is.”

Laten we op deze manier ons gebed beginnen. Door God te prijzen beseffen we dat Hij is wie Hij is, en door te vragen of Zijn wil gedaan wordt, zeggen we te vertrouwen in Zijn wil. Dit is hoe Jezus het deed, en zo weten wij hoe het moet.