Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben | Blogserie ‘Onze Vader’

In mijn vorige blog heb ik geschreven over de eerste zin uit Jezus’ gebed: het ‘onze vader’. Nu is de tweede zin aan de beurt: “Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.”

Van alle gebeden die ik ooit heb uitgesproken is deze zin, of een variatie daarop, het meest voorkomend. God vragen om iets wat ik nodig heb lijkt toch heel simpel te zijn. Het is ook goed om te weten dat het helemaal niet verkeerd is. Jezus stelt het zelf voor. Toch is het goed om te bekijken wat Jezus nou precies bedoelt als hij zegt: Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.

We kunnen het er allemaal over eens zijn dat als je niet eet, je uiteindelijk dood gaat. Voedsel is een van de eerste levensbehoeften. Als Jezus spreekt over brood in de context van het gebed zou Hij waarschijnlijk al het voedsel hebben bedoelt. Hij sprak dit tegen mensen van verschillende achtergronden. Rijke en arme mensen. Als Hij alleen tegen de armen sprak, zou het niet gek zijn om voor te stellen om God te vragen om eten. Maar Hij sprak ook tegen de rijken. Zij hadden geld zat voor hun eten, en zouden niet zo snel verhongeren. Dus waarom zouden ze God vragen om hun eten? Hierop zijn twee antwoorden die ik graag wil uitleggen.

Als eerste is het goed om na te denken waar de rijke mensen hun rijkdom vandaan hebben. Sommige zullen er hard voor hebben gewerkt, anderen hadden misschien geluk, en nog anderen hadden rijke ouders. Maar het is fout om te denken dat die rijkdom echt van hen is. God is uiteindelijk de baas van de wereld. Als we kijken naar het verhaal van Job, zien we dat rijkdom niet vanzelfsprekend is. In zijn verhaal raakt hij alles kwijt wat hij had. En hij had veel. God geeft en hij neemt weer weg. Daarom is het goed om daarbij stil te staan. Als je rijk bent, bid dan dat God blijft geven. God kan ook alles weer wegnemen, blijf dan bidden dat God voor je blijft zorgen.

Toen Jezus sprak over brood, sprak Hij niet alleen over de eerste levensbehoeften, maar ook over andere dingen die we nodig hebben, zoals Zijn Geest, genade, liefde, hoop en nog veel meer. Rijke mensen hebben misschien wel veel bezittingen, maar kunnen de geestelijke schatten missen. God alleen kan die geven, maar daar moeten we wel om vragen. En we weten ook niet altijd wat we nou precies nodig hebben. Daarom stelt Jezus voor om te vragen of God ons wilt geven dat wat we nodig hebben. Hij weet uiteindelijk het best wat Hij ons moet geven, en hoeveel.

Vraag daarom, als je bidt, of God je elke dag wilt geven wat je nodig hebt. Hij is de enige die controle heeft over de dingen die je elke dag krijgt. “Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben” is dus ongeveer hetzelfde als vragen: “Ik heb veel nodig vandaag, en ik wil U vragen of U mij dat wilt geven, want U bent de enige die dat kunt”

We mogen God alles vragen, dus doe dat vooral. Alleen Hij kan geven, en van Hem zijn we afhankelijk. En het mooie is, Hij geeft dat wat wij nodig hebben. Dat heeft Hij ook al belooft.

Deze blog is deel 2 van een blogserie over het “Onze Vader” door Erik Buren. Lees hier deel 1 nog eens terug!