Bid- en Dankdag | Blogserie ‘Vieren’

In de kerk wordt een hele hoop gevierd: avondmaal, doop, Kerst, Pasen geboortes, bruiloften en ga zo maar door. Maar in de ‘kerkelijke agenda’ zijn een heleboel periodes en dagen waar we minder bewust bij stil staan. In deze serie blogs duiken we in deze momenten en ontdekken we hoe we die kunnen vieren. Met deze keer: hoe vier je bid- en dankdag?

Bidden en danken kan natuurlijk elke dag, op welk moment en op welke plaats je maar wilt – waarom moet je daar twee bijzondere dagen van maken? Voordat ik losbarst over hoe je bid- en dankdag kunt vieren, is het misschien handig om eerst iets te lezen over waarom deze dagen er nu precies zijn.

Tegenwoordig werken veel Nederlanders in (saaie) kantoren, in ziekenhuizen, winkels en wat je nog meer kunt bedenken. Avondeten koop je in de supermarkt, zelf groente verbouwen is meer een leuke hobby dan noodzakelijk. Vroeger was vrijwel iedereen voor zijn of haar bestaan afhankelijk van wat er op het land werd verbouwd. Omdat de oogst gemakkelijk kon mislukken door storm, droogte of juist te veel regen werd op Biddag voor Gewas en Arbeid (meestal op de tweede woensdag in maart) een zegen gevraagd over het werk op het land. Op Dankdag voor Gewas en Arbeid (vaak de eerste woensdag in november) werd God uitbundig gedankt voor de oogst die van het land was gehaald en al het goede dat tot stand was gebracht.

Tegenwoordig worden biddag en dankdag nog steeds ‘gevierd’ in veel kerken in Nederland. Er wordt in de avond soms een (korte) dienst gehouden om stil te staan bij het werk dat de boeren op het land verrichten om ons van eten te voorzien. Maar er is ook aandacht voor al het andere werk dat we mogen verrichten, en natuurlijk voor de leuke en mooie dingen die we mogen vieren. Misschien gebeurt dat ook wel bij jou in de buurt.

“Wees altijd verheugd, bid onophoudelijk, dank God onder alle omstandigheden, want dat is wat Hij van u, die één bent met Christus Jezus, verlangt.” 1 Thessalonicenzen 5:16-18

Ook thuis kun je biddag en dankdag vieren! Organiseer bijvoorbeeld op dankdag eens een fijne maaltijd met je gezin of met vrienden, waarin je echt de tijd voor elkaar neemt, maar ook aandacht hebt voor het bijzondere feit dat er elke dag eten op je bord ligt, zonder dat jij daarvoor hebt moeten zwoegen op het land. Of deel met elkaar voor welke dingen in het afgelopen jaar je God dankbaar bent. Op biddag kun je bijvoorbeeld met je bijbelstudiekring of vriendengroep een zegenavond organiseren, waarin je bidt voor de mensen die zo hard werken om eten op jouw bord te krijgen, maar ook andere mensen die dat hard nodig hebben.

Bidden en danken is elke dag belangrijk, zoals ook in 1 Tessalonicenzen staat geschreven, maar het is goed om er op sommige dagen eens extra bij stil te staan. Biddag is net geweest, maar schrijf de datum van dankdag alvast in je agenda: op 1 november 2017 kun jij je eigen dankfeestje organiseren! Dat is nog eens iets om dankbaar voor te zijn