Jozua | Bijbel in één jaar

Door Jeremy Keurentjes

Toen ik een tijdje geleden begon met het lezen van dit boek gaf God mij een uitdaging: “Lees niet alleen het verhaal, maar ga op zoek naar de les erin.” Een aantal van deze ontdekkingen wil ik graag met je delen. Mijn gebed is dat je door deze ontdekkingen dichter naar God zal toegroeien en er een grotere honger bij je zal ontstaan naar het kennen van Hem!

In het begin van het boek krijgt Jozua zijn opdracht: hij moet Mozes opvolgen, het volk van Israël komt onder zijn leiding. Hij moet zich vastberaden en standvastig aan de wet houden en zich dag en nacht verdiepen in het wetboek. Dan zal alles voorspoedig voor hem verlopen. In mijn ogen nogal een klus om te klaren! Maar als we verder lezen, in hoofdstuk 3:7, zien we dit: “Vandaag zal Ik [God] ervoor zorgen dat je bij alle Israëlieten hoog in aanzien komt te staan, zodat ze weten dat Ik je zal bijstaan, zoals ik Mozes heb bijgestaan.” Wat ik hier lees, is dat God soms onmogelijke dingen van ons vraagt, maar ook dat Hij ons niet in de steek laat! Hij geeft ons wat we nodig hebben om zo te kunnen volbrengen wat Hij van ons vraagt.

Lees meer op www.bijbeljaar.nl/gemist – dag 113

Een jaar geleden vroeg God mij en mijn vrouw te verhuizen naar Amsterdam en voor een zendingsorganisatie te werken, van giften te leven en dus alles los te laten wat voor ons als veilig of vertrouwd voelde. We kregen net als Jozua een opdracht. God beloofde, ook aan ons, dat Hij ons trouw zou blijven en voor ons zou zorgen. Nu – een jaar later – kunnen we zeggen dat we nog nooit tekort hebben gehad! God heeft op allerlei bijzondere manieren voorzien, iets waar ik nog wel 10 blogs aan kan wijden.

Toch vergeet ik best vaak hoe goed God is en wat Hij allemaal voor mij heeft gedaan. En daar heb ik iets over ontdekt! Eén van de redenen waarom wij als christenen samen zingen, is niet omdat God vergeet dat Hij goed is. Wíj zijn het die vergeten wie God is. Door samen te aanbidden, herinneren wij onszelf aan de waarheid.

Onder de leiding van Jozua moesten de Israëlieten dat ook doen. Uit elke stam werd een man aangewezen die een steen uit de Jordaan in het kamp moest leggen. Jozua 4:6a: “Ze zullen een gedenkteken voor u zijn.” Hieruit leer ik dat het belangrijk is om onszelf te blijven herinneren aan wie God is en wat Hij voor ons heeft gedaan. Ik zelf draag geen steen op mijn schouder overal waar ik ga, mij iets te zwaar. Maar ik schrijf wel regelmatig dingen op die ik mee maak met God of die Hij tot mij spreekt. Of ik schrijf liedjes waardoor ik later terug kan kijken hoe goed God voor mij is geweest.

Ik zou je willen uitdagen om ook een manier te vinden om dit te doen. Hang een schilderij aan de muur, schrijf brieven in een dagboek speciaal tussen jou en God of zoek een lied wat je helpt herinneren aan een gebeurtenis waarin God er voor je was. Hij is dezelfde God als de God in de bijbel. Hij wil met ons praten, met ons wandelen en persoonlijk met ons zijn.

Jozua kreeg een zware opdracht: een heel volk kwam onder zijn hoede en dat volk had hem maar te accepteren als nieuwe leider. Maar God hielp Jozua: “Op die dag verhoogde de Heer het aanzien van Jozua bij de Israëlieten” (Jozua 4:14a).

Vraagt God iets van jou wat onmogelijk lijkt? Met Hem is alles mogelijk!