Titus | Bijbel in één jaar

Door Martijn Kersloot

Check! We kunnen weer een brief van Paulus afvinken: de brief aan Titus. Paulus beschrijft in de brief wat Titus op het eiland Kreta in de gemeente moet regelen. Titus krijgt te horen wat hij aan de gemeente moet vertellen en welke houding christenen moeten hebben. In het laatste hoofdstuk geeft Paulus vier tips, vier dingen die we niet moeten vergeten als christen.

  1. Vergeet niet gehoorzaam en vriendelijk te zijn (vers 1-2)

Beledig niemand, zoek geen ruzie, maar wees juist vriendelijk voor iedereen. Hoe ontzettend lastig kan dat soms wel niet zijn! Het lijkt een onmogelijke opgave, maar ergens in mijn achterhoofd klinkt ‘Wie goed doet, goed ontmoet’. Waarom zou jij niet de stap zetten om aardig te zijn tegen iemand die je misschien niet mag? Je hebt niets te verliezen, maar alleen maar iets (lees: vriendelijkheid) te winnen!

  1. Vergeet niet hoe je was voordat je Jezus kende (vers 3)

Vaak verandert de levensstijl van iemand die Jezus totaal niet kent, op het moment dat hij Hem wel leert kennen. Al is het een kleine of grote verandering: je bent door je geloof in Jezus een nieuwe schepping geworden (daar schrijft Paulus in 2 Korintiërs 5 ook over). Sta soms stil bij die verandering: je wandel met God heeft je leven vast beïnvloed en daar mag je voor bidden of Hem voor danken.

  1. Vergeet niet hoe God ons gered heeft (vers 4-7)

Hij heeft ons gered. Niet omdat wij dat verdienen door onze goede daden, maar omdat hij medelijden met ons had. Door onze doop zijn we een nieuw leven begonnen. Dankzij de heilige Geest leven we als nieuwe mensen. (Titus 3:5 (BGT))

Lees meer op www.bijbeljaar.nl/gemist [dag 301]

Door de redding die God door Jezus aan ons heeft gegeven, krijgen wij het eeuwige leven. Hoe bizar is dat? Toch kunnen we er snel aan voorbij gaan en vergeten hoe bijzonder goed God voor ons is.

  1. Vergeet niet om op koers te blijven (vers 9-11)

Paulus raadt Titus aan om zich niet bezig te houden met nutteloze dingen: domme discussies, geslachtsregisters en ruzies over de wet. ‘Die dingen zijn niet nuttig, maar zinloos.’ Besteed je tijd goed en houd je niet bezig met dingen die je kunnen afleiden van je geloof: blijf op koers!

Vier tips die je helpen om meer van Jezus te laten zien. Net zoals Paulus Titus oproept om met deze vier dingen een goede houding aan te nemen, mag ik, mag jij, dat ook proberen. Probeer soms eens stil te staan bij je houding naar andere mensen en laat ze, zoals de gemeente in Kreta, zien dat wij als christenen een andere houding aannemen!