Numeri | Bijbel in één jaar

Door Amanda Lock

In Leviticus en ook in Numeri is God voortdurend met Mozes in gesprek. Eén van de dingen waar veel uitleg over gegeven wordt zijn het brengen van offers. Wijnoffers, reukoffer, graanoffers… God geeft het volk van Israël allerlei voorschriften en complete handleidingen voor allerlei soorten verschillende situaties.

“Heb je die en die zonde begaan, doe dan precies dit en je bent weer rein.” Voor alle soorten zonden lijkt er wel een ander ritueel te zijn die je moet doen om weer in het reine te komen met God. Daarbij zijn heel veel vervolgregels: ben je rijk, gebruik dan een geit. Heb je geen geld? Gebruik dan een tortelduif. Heb je écht geen cent te makken, gebruik dan een gewone duif. Belangrijke voorwaarde: het dier mocht geen gebrek hebben.

Toen ik het begon te lezen dacht ik: “Tjonge… wat een regels, is dit nou mijn genadevolle God?” Maar, veel hoofdstukken (en heel veel offers) verder liet het mij vooral zien dat God, ook al vóór de komst van Jezus, laat zien dat Hij de relatie tussen mensen en Hem wil herstellen. Hij wil niet dat de mensen de gevolgen van hun zonde hoeven te dragen, en geeft daarom mogelijkheden en middelen om de straf te laten betalen door een offerdier. God wil dat mensen in het reine komen met Hem, omdat Hij van hen houdt en in contact wil zijn met hen.

Vóór de komst van Jezus moest men van alles doen om in het reine te komen met God. Hoe ernstiger de zonde, hoe ingewikkelder de handleiding om weer rein te worden.

Nicky Gumble schrijft:

Alleen als je de ernst van zonde inziet en de oudtestamentische achtergrond kent, waaruit duidelijk wordt hoe moeilijk en gecompliceerd het ontvangen van vergeving is, begrijp je pas hoe prachtig, ontzagwekkend en wonderbaarlijk Gods vergeving is.

Lees meer op bijbeljaar.nl/gemist [dag 83]

Pasen is net achter de rug: Jezus kwam en offerde zichzelf voor vergeving van ALLE zonde. Hoe groot of klein ook. Jezus was het offerlam die voldeed aan die belangrijke voorwaarde: zonder enig gebrek. Alleen Hij kon dit grootste offer brengen, zodat wij vergeving kunnen ontvangen van God. Ik vond het zo mooi om juist over al die offers te lezen en ondertussen Pasen te vieren. De waarde van het offer dat Jezus gebracht heeft, werd enorm onderstreept.

God wil in contact zijn met ons. Daarvoor moeten we rein zijn. Maar… Hij heeft ons gemaakt met een eigen wil, omdat Hij wil dat we zélf kiezen om ook met Hem in contact te zijn. En met die eigen wil, maken we nu eenmaal soms domme keuzes en fouten. Dat begon al bij Adam en Eva. De hele Bijbel door, zie je dat God er van alles aan doet om die relatie te herstellen. Met Jezus geeft God ons vergeving en genade cadeau. Steeds als we domme dingen doen, mogen we ervoor kiezen om Zijn cadeau van genade te ontvangen. En… we mogen ons beseffen dat het cadeau van gigantische waarde is!

Wil je ook meer bijbellezen? Doe mee met het bijbeljaar of lees onze blogs!